Ochrona środowiska

Wymogi prawa unijnego, a także związane z tym wymagania regulacji polskich kładą coraz większy nacisk na ochronę środowiska naturalnego. Wiąże się to z koniecznością minimalizowania negatywnego oddziaływania podmiotów gospodarczych na środowisko na etapie funkcjonowania, ale także na etapie powstawania czy realizacji inwestycji. Każda większa inwestycja może wymagać stworzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko lub co najmniej przejścia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Wiedza i doświadczenie nasze i naszych partnerów pozwolą Państwu na prawidłowe i skuteczne przejście przez tą procedurę zakończone wydaniem odpowiednich decyzji.

• Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska.
• Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ( w tym opłaty produktywnej).
• Założenie i prowadzenie ewidencji odpadów.
• Sporządzanie rocznych sprawozdań o ilości przekazywanych odpadów.
• Uczestniczenie w rozmowach z WIOŚ.

Ostatnia modyfikacja: środa, 12 grudzień 2012, 18:42