Ocena ryzyka zawodowego

Kodeks Pracy Art.226
Pracodawca:
- ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
- informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego pozwoli kontrolować warunki pracy w Twoim przedsiębiorstwie.

Co zyskuje pracodawca gdy ocenia ryzyko zawodowe:

 • spełnienie wymagań prawnych
 • ograniczenie dodatkowych kosztów i strat poprzez upewnienie się, że prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku
 • czy choroby zawodowej jest na najniższym poziomie
 • poprawę bezpieczeństwa warunków pracy
 • podniesienie świadomości nt. panujących na stanowiskach pracy zagrożeń
 • lepsze samopoczucie pracowników i lepszą atmosferę w pracy jeżeli pracodawca dba o ich bezpieczeństwo

Skutki dla pracodawcy wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

 • koszty związane z postępowaniem powypadkowym
 • koszty związane z absencją pracownika
 • koszty związane z zaangażowaniem w sprawę innych pracowników
 • zmniejszenie ilości i wydajności produkcji
 • uszkodzenie maszyn i urządzeń
 • zwiększenie składki ubezpieczeniowej
 • koszty ewentualnego uczestniczenia w procesach sądowych

Skorzystaj z wiedzy specjalistów - mamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 11 luty 2013, 18:01