PPOŻ

Kodeks Pracy Art. 2091
§1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
2) wyznaczyć pracowników do:
- udzielania pierwszej pomocy
- wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników […]
§3. Liczba pracowników, o których mowa w §1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń

Skorzystaj z oferowanego przez nas szkolenia i spełnij wymagania prawne.

Realizujemy szkolenia z zakresu Ochrony PPOŻ w Częstochowie oraz na terenie całego województwa śląskiego.

Szkolenia prowadzimy w formie otwartej dla osób prywatnych oraz w formie zamkniętej dla zakładów pracy.

Ostatnia modyfikacja: środa, 29 sierpień 2012, 09:40