Obsługa firm

Wygodnym rozwiązaniem dla firm jest powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Niesie to za sobą wiele korzyści: oszczędność czasu, kosztów oraz pozwoli skoncentrować się na działalności Firmy.

W ramach podpisanej umowy dotyczącej świadczenia usług bhp:

 • sprawdzimy warunki pracy oraz stan przestrzegania przepisów i zasad BHP w Twojej Firmie
 • doradzimy w zakresie stosowania obowiązujących przepisów i zasad BHP
 • na bieżąco będziemy informować o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
 • pomożemy w opracowaniu wewnętrznych przepisów dotyczących BHP (instrukcje, regulaminy, wewnętrzne zarządzenia)
 • ustalimy okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • przeprowadzimy postępowanie powypadkowe oraz sporządzimy pełną dokumentację
 • opracujemy Ocenę Ryzyka Zawodowego dla każdego stanowiska pracy
 • zorganizujemy badania czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy
 • przeprowadzimy szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • będziemy reprezentować Twoją Firmę przed państwowymi organami nadzoru (PIP, PIS, UDT itp.)
 • wykonamy okresowe analizy stanu BHP
 • podejmiemy współprace z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotna nad pracownikami
 • doradzimy w zakresie zapewniania pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
Ostatnia modyfikacja: środa, 29 sierpień 2012, 09:29